Bibelstudier

Vi har en bibelstudiegrupp i EFS-kyrkan
Du är varmt välkommen att deltaga!

BIBELSTUDIEGRUPPEN

samlas måndagar jämna veckor kl. 18.30
Höstterminen startar 3 september
Vi studerar Uppenbarelseboken
Ledare: Mats och Ann-Marie Erlandsson

 

Jämna
veckor
måndag
kl.18.30